Tips kursöversikt i Moodle 3.5

From Niklas Frost on October 16th, 2018